Zvoľte rok:

Názov firmy/osoby Predmet Číslo Suma Vytvorené
Sevak Žilina voda cintorín 2020118 70,71 € 01.07.2020
Sevak Žilina voda KD 2020119 84,78 € 01.07.2020
Sevak Žilina voda bytovka 2020120 579,00 € 01.07.2020
Sevak Žilina voda bytovky 2020121 5992,13 € 01.07.2020
Orange Bratislava datová karta VO 2020122 39,92 € 01.07.2020
Poradca podnikateľa Žilina časopis 2020014 75,92 € 04.02.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020015 306,00 € 04.02.2020
SPP Bratislava plyn OcU 2020016 273,00 € 04.02.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 330 2020017 184,08 € 04.02.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 333 2020018 188,40 € 04.02.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 323 2020019 208,92 € 04.02.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020085 54,00 € 06.05.2020
SPP Bratislava plyn OcÚ 2020086 61,00 € 06.05.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020087 100,00 € 06.05.2020
T-com Bratislava telefón 2020088 33,00 € 06.05.2020
ELEKROKOMP Krásno nad Kysucou práce s plošinou 2020089 192,00 € 06.05.2020
Cech Čadca kancelárske potreby 2020090 35,26 € 06.05.2020
JUDr. Stopka Čadca právne služby 2020091 24,00 € 06.05.2020
UP Slovensko Bratislava stravné lístky 2020020 1061,41 € 07.02.2020
Milan Prajdák Dobrá Niva školenie BOZP 2020021 400,00 € 07.02.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 324 2020022 47,76 € 07.02.2020
Soza Bratislava autorská odmena 2020023 20,40 € 07.02.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020024 100,00 € 07.02.2020
Effective energy Nitra revízia elektrospotrebičov 2020025 158,10 € 07.02.2020
Datatrade Zlaté Moravce prístup info obce 2020026 58,56 € 07.02.2020
JUDr. Stopka Čadca právne služby 2020027 24,00 € 07.02.2020
TES Media Žilina internet KD 2020028 89,10 € 07.02.2020
TES Media Žilina prípojka internet KD 2020029 105,05 € 07.02.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 323 2020144 57,15 € 07.08.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020145 21,00 € 07.08.2020
SPP Bratislava plyn OcÚ 2020146 24,00 € 07.08.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020147 100,00 € 07.08.2020
T-com Bratislava telefón 2020148 33,46 € 07.08.2020
Techno Grup Pezinok požiarnici ochranné prilby 2020149 670,74 € 07.08.2020
JUDr. Stopka Čadca právne služby 2020150 24,00 € 07.08.2020
UP Slovensko Bratislava stravné lístky 2020151 1061,41 € 07.08.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020156 44,00 € 07.09.2020
SPP Bratislava plyn OcÚ 2020157 49,00 € 07.09.2020
JUDr. Stopka Čadca právne služby 2020158 24,00 € 07.09.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020159 100,00 € 07.09.2020
T-com Bratislava telefón 2020160 33,00 € 07.09.2020
Osobný údaj Košice výkon zodpovednej osoby 2020161 547,20 € 07.09.2020
Ekostav Oščadnica asfaltovanie cesty 2020162 27914,20 € 07.09.2020
UP Slovensko Bratislava stravné lístky 2020066 534,28 € 08.04.2020
SPP Bratislava plyn OcÚ 2020067 158,00 € 08.04.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020068 141,00 € 08.04.2020
JUDr. Stopka Čadca právne služby 2020069 24,00 € 08.04.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020070 100,00 € 08.04.2020
WNET Technology Ochodnica inštalácia hadwer 2020071 140,00 € 08.04.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 235 2020072 158,49 € 08.04.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020101 23,00 € 09.06.2020
SPP Bratislava plynOcU 2020102 26,00 € 09.06.2020
T-com Bratislava telefón 2020103 33,16 € 09.06.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020104 100,00 € 09.06.2020
JUDr. Stopka Čadca právne služby 2020105 24,00 € 09.06.2020
IVOMOS Žilina stavebný dozor Nadstavba MŠ 2020106 1788,00 € 09.06.2020
TES Media Žilina hot - spot Wifi 4EU 2020107 1059,47 € 09.06.2020
Sevak Žilina rozbor ČOV 2020108 49,45 € 09.06.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 323 2020109 64,04 € 09.06.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 333 2020110 188,04 € 09.06.2020
UP Slovensko Bratislava stravné lístky 2020001 745,13 € 10.01.2020
Geodetické práce Žilina geometrický plán 2020002 250,00 € 10.01.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 235 2020003 47,04 € 10.01.2020
SPP Bratislava plyn OcÚ 2020049 289,00 € 10.03.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020050 257,00 € 10.03.2020
Tcom Bratislava telefón 2020051 1,86 € 10.03.2020
Olymp ERBY Santovka tabule 2020052 266,87€ 10.03.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020053 100,00 € 10.03.2020
JUDr. Stopka Čadca právne služby 2020054 24,00 € 10.03.2020
IVOMOS Žilina VO - cesta a parkovisko 2020163 1152,00 € 10.09.2020
BROZ STAV Rosina MŠ - vybavenie 2020164 19995,32 € 10.09.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 317 2020030 54,04 € 12.02.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 329 2020031 131,44 € 12.02.2020
Milan Prajdák Dobrá Niva kontrola HP bytovky 2020032 410,00 € 12.02.2020
Milan Prajdák Dobrá Niva kontrola HP bytovky 2020033 330,00 € 12.02.2020
Tcom Bratislava telefón 2020034 49,00 € 12.02.2020
IVOMOS Žilina Verejné obstarávanie 2020035 240,00 € 12.02.2020
IVOMOS Žilina Verejné obstarávanie 2020036 720,00 € 12.02.2020
IVOMOS Žilina stavebný dozor Nadstavba MŠ 2020037 2100,00 € 12.02.2020
Signo Ružomberok zástava 2020038 19,20 € 12.02.2020
UP Slovensko Bratislava stravné lístky 2020092 797,84 € 12.05.2020
T-com Bratislava telefón 2020093 49,00 € 12.05.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 235 2020123 133,91 € 13.07.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 235 2020124 136,00 € 13.07.2020
SPP Bratislava plyn OcÚ 2020125 24,00 € 13.07.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020126 21,00 € 13.07.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020127 100,00 € 13.07.2020
JUDr. Stopka Čadca právne služby 2020128 24,00 € 13.07.2020
T-com Bratislava telefón 2020129 33,00 € 13.07.2020
Technický skúšobný ústav Piešťany posúdenie PD Nadstavba MŠ 2020130 120,00 € 13.07.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 333 2020131 188,40 € 13.07.2020
T-com Bratislava telefón 2020132 49,00 € 13.07.2020
Mgr. Renáta Rešutíkova Oravská polhora poradenstvo ŽoNFP 2020133 600,00 € 13.07.2020
Tcom Bratislava telefón 2020073 52,04 € 15.04.2020
Tcom Bratislava telefón 2020074 37,99 € 15.04.2020
Tcom Bratislava telefón 2020075 69,00 € 15.04.2020
UP Slovensko Bratislava stravné lístky 2020111 797,84 € 16.06.2020
T-com Bratislava telefón 2020112 49,00 € 16.06.2020
T+T Žilina TKO 2020113 255,32 € 16.06.2020
T+T Žilina TKO 2020114 2292,22 € 16.06.2020
ElenNeo Slovakia Dolný Vadičov knihy 2020115 102,00 € 16.06.2020
Ing. Róbert Galovič Žilina Certifikát energetický Nadstavba MŠ 2020116 450,00 € 16.06.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 235 2020117 271,20 € 16.06.2020
WebSupport Bratislava web stránka 2020004 92,40 € 17.01.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 317 2020005 52,40 € 17.01.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 326 2020006 56,20 € 17.01.2020
Orange Bratislava dátová karta VO 2020007 39,92 € 17.01.2020
Mesto Krásno nad Kysucou služby MP 2020008 100,00 € 17.01.2020
SPP Bratislava plyn OcÚ 2020009 316,00 € 17.01.2020
SPP Bratislava plyn KD 2020010 282,00 € 17.01.2020
Wnet Technology Ochodnica internet 2020011 110,00 € 17.01.2020
Kominárstvo Žilina revízia komínov 2020012 80,00 € 17.01.2020
Kominárstvo Žilina revízia komínov - bytovky 2020013 1085,00 € 17.01.2020
EXCO-HN Humenné aktualizácia program 2020076 40,00 € 17.04.2020
Geodetické práce Žilina geometrický plán 2020077 250,00 € 17.04.2020
Tcom Bratislava telefón 2020078 49,00 € 17.04.2020
Orange Bratislava datová karta VO 2020079 39,92 € 17.04.2020
Tempro Čadca nadstavba MŠ 2020080 5154,31 € 17.04.2020
Tempro Čadca nadstavba MŠ 2020081 28355,12 € 17.04.2020
Ives Košice aktualizácia program 2020082 215,35 € 17.04.2020
Peter Toth servis ČOV 2020134 430,00 € 17.07.2020
Osobný údaj Košice poplatok ročný 2020135 144,00 € 17.07.2020
Fire Korňa požiarnici ochranné potreby 2020136 52,60 € 17.07.2020
Sevak Žilina rozbor odpadovej vody ČOV 2020137 47,53 € 17.07.2020
Orange Bratislava datová karta VO 2020138 39,92 € 17.07.2020
T+T Žilina TKO 2020139 3006,72 € 17.07.2020
T+T Žilina TKO 2020140 282,62 € 17.07.2020
ELEKTROKOMP Krásno nad Kysucou práce s plošinou 2020141 120,00 € 17.07.2020
Tibor Vajda Žilina ČOV dúchadlo 2020055 1563,60 € 18.03.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 324 2020056 209,00 € 18.03.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 329 2020057 314,28 € 18.03.2020
Milan Špalek Oščadnica oprava kotol bytovka 235 2020058 443,47 € 18.03.2020
Tcom Bratislava telefón 2020059 49,00 € 18.03.2020
Tempro Čadca nadstavba MŠ 2020060 43033,86 € 18.03.2020
Orange Bratislava dátová karta VO 2020061 39,92 € 18.03.2020
Topset Stupava aktualizácia program 2020062 300,00 € 18.03.2020
Metro Žilina riady OcÚ 2020039 79,51 € 19.02.2020
Topset Stupava presun licencie 2020040 24,00 € 19.02.2020
Orange Bratislava dátová karta VO 2020041 39,92 € 19.02.2020
Sevak Žilina rozbor odpadovej vody ČOV 2020042 47,53 € 19.02.2020
T+T Žilina TKO 2020043 2009,47 € 19.02.2020
T+T Žilina TKO 2020044 173,80 € 19.02.2020
Tempro Čadca nadstavba MŠ 2020094 31372,03 € 19.05.2020
Orange Bratislava datová karta VO 2020095 39,92 € 19.05.2020
T+T Žilina TKO 2020096 2033,33 € 19.05.2020
T+T Žilina TKO 2020097 213,72 € 19.05.2020
T-com Bratislava telefón 2020152 49,08 € 19.08.2020
T+T Žilina TKO 2020153 241,80 € 19.08.2020
T+T Žilina TKO 2020154 2 272,37 € 19.08.2020
Orange Bratislava datová karta VO 2020155 39,92 € 19.08.2020
Orange Bratislava datová karta VO 2020165 39,92 € 21.09.2020
T-com Bratislava telefón 2020166 49,00 € 21.09.2020
IVOMOS Žilina VO - vybavenie MŠ 2020167 960,00 € 21.09.2020
RVC Martin publikácia 2020045 33,00 € 26.02.2020
SSD Žilina nájom podperné body 2020046 837,46 € 26.02.2020
FCC Slovensko Žilina zneškodnenie odpad 2020047 43,20 € 26.02.2020
Tempro Čadca nadstavba MŠ 2020048 36104,15 € 26.02.2020
T+T Žilina TKO 2020063 1873,33 € 26.03.2020
T+T Žilina TKO 2020064 155,50 € 26.03.2020
IVOMOS Žilina stavebný dozor nadstavba MŠ 2020065 1872,00 € 26.03.2020
Metro Bratislava sladkosti MDD 2020098 186,71 € 26.05.2020
SPEDOS Žilina oprava garážové vráta 2020099 96,00 € 26.05.2020
CREADO AL Čadca oprava dverí 2020100 192,00 € 26.05.2020
T+T Žilina TKO 2020083 255,06 € 27.04.2020
T+T Žilina TKO 2020084 2192,72 € 27.04.2020
Ekostav Oščadnica asfaltovanie parkovisko 2020168 25759,99 € 28.09.2020
T+T Žilina TKO 2020169 2255,33 € 28.09.2020
T+T Žilina TKO 2020170 223,99 € 28.09.2020
Sevak Žilina ČOV vyvoz fekálií 2020171 523,80 € 28.09.2020
Primus Žilina smetné nádoby 2020172 792,00 € 28.09.2020
Forza Kopčany kalendáre 2020173 39,00 € 28.09.2020
Poradca podnikateľa Žilina časopis finančný spravodajca 2020142 26,40 € 29.07.2020
Fire Korňa požiarnici ochranné potreby 2020143 2435,98 € 29.07.2020