Zvoľte rok:

Názov dokumentu Formát Veľkosť Vytvorené Akcia
Mandantná zmluva - stavebný dozor cyklotrasa.pdf Zmluva 1 MB 01.06.2018 Stiahnúť súbor
Kúpna zmluva - Ľubomír Švaňa.PDF Zmluva 1 MB 14.11.2018 Stiahnúť súbor
Dodatok k zmluve č. 2 - cyklotrasa.PDF Zmluva 1 MB 27.10.2018 Stiahnúť súbor
Kúpna zmluva Iveta Beňadiková.PDF Zmluva 1 MB 5.12.2018 Stiahnúť súbor
Dodatok k zmluve - cyklotrasa.PDF Zmluva 13 MB 21.8.2018 Stiahnúť súbor
Zmluva o dotáciu Dobrovoľná požiarna ochrana SR.PDF Zmluva 2 MB 16.4.2018 Stiahnúť súbor
Zmluva audit 2017.pdf Zmluva 2 MB 06.06.2018 Stiahnúť súbor
Zmluva o dotácií ŽSK.PDF Zmluva 2 MB 10.8.2018 Stiahnúť súbor
Zmluva o Municipalnom úvere jednoročnom EUROFONDY.PDF Zmluva 2 MB 14.11.2018 Stiahnúť súbor
Dunajov Zmluva o poskytnutí NFP_CRZ (1) (1).pdf Zmluva 3 MB 10.7.2018 Stiahnúť súbor
Mandantná zmluva - VO Nadsatavba MŠ.pdf Zmluva 3 MB 21.05.2018 Stiahnúť súbor
Mandántná zmluva -stavebný dozor - nadstavba MŠ.PDF Zmluva 3 MB 24.7.2018 Stiahnúť súbor
Zmluva o dielo - Detské ihrisko Dunajov.PDF Zmluva 3 MB 15.10.2018 Stiahnúť súbor
Zmluva o dotáciu - modernizácia požiarnej zbrojnice.PDF Zmluva 3 MB 19.11.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 022018.pdf Objednavka 347 KB 10.4.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 012018.pdf Objednavka 351 KB 5.3.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 062018.pdf Objednavka 355 KB 21.6.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 052018.pdf Objednavka 357 KB 21.6.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 092018.pdf Objednavka 365 KB 21.6.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 13 2018.PDF Objednavka 365 KB 4.10.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 072018.pdf Objednavka 369 KB 21.6.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 14 2018.PDF Objednavka 369 KB 04.10.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 082018.pdf Objednavka 372 KB 21.6.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 042018.pdf Objednavka 384 KB 21.6.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 122018.pdf Objednavka 388 KB 23.8.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 15 2018.PDF Objednavka 388 KB 04.10.2018 Stiahnúť súbor
Objednavka 16 2018.PDF Objednavka 400 KB 07.11.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 102018.pdf Objednavka 406 KB 17.8.2018 Stiahnúť súbor
Zmluva o dotácii na rozvoj športu 2018.PDF Zmluva 5 MB 15.10.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 032018.pdf Objednavka 711 KB 10.4.2018 Stiahnúť súbor
Objednávka 112018.pdf Objednavka 769 KB 17.8.2018 Stiahnúť súbor