Zvoľte rok:

Názov dokumentu Formát Veľkosť Vytvorené Akcia
Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP_Dunajov_CRZ.pdf Zmluva 2 MB 02.07.2019 Stiahnúť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie VÚC.PDF Zmluva 2 MB 16.7.2019 Stiahnúť súbor
Dohoda o grante WIFI.PDF Zmluva 2 MB 20.06.2019 Stiahnúť súbor
Poistná zmluva - nadstavba MŠ.PDF Zmluva 2 MB 31.07.2019 Stiahnúť súbor
Zmluva audit 2018.PDF Zmluva 2 MB 6.9.2019 Stiahnúť súbor
Zmluva o dotácií Dobrovoľná požiarna ochrana SR.PDF Zmluva 3 MB 24.5.2019 Stiahnúť súbor
Zmluva o dotácií VÚC.PDF Zmluva 3 MB 25.7.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 06 2019.PDF Objednavka 302 KB 21.03.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 17 2019.PDF Objednavka 311 KB 14.10.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 17 2019.PDF Objednavka 316 KB 14.10.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 15 2019.PDF Objednavka 319 KB 30.08.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 16 2019.PDF Objednavka 319 KB 16.09.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 19 2019.PDF Objednavka 322 KB 14.10.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 18 2019.PDF Objednavka 326 KB 14.10.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 14 2019.PDF Objednavka 332 KB 26.08.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 12 2019.PDF Objednavka 346 KB 26.07.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 13 2019.PDF Objednavka 346 KB 07.08.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 20 2019.PDF Zmluva 347 KB 22.10.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 08 2019.PDF Objednavka 357 KB 24.6.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 09 2019.PDF Objednavka 371 KB 24.6.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 10 2019.PDF Objednavka 381 KB 22.7.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 05 2019.PDF Objednavka 383 KB 17.01.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 11 2019.PDF Zmluva 410 KB 22.7.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 02 2019.PDF Objednavka 411 KB 09.01.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 04 2019.PDF Objednavka 422 KB 15.01.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 01 2019.PDF Objednavka 427 KB 09.01.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 03 2019.PDF Objednavka 465 KB 15.01.2019 Stiahnúť súbor
Objednávka 07 2019.PDF Objednavka 487 KB 30.05.2019 Stiahnúť súbor
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta.PDF Zmluva 5 MB 12.7.2019 Stiahnúť súbor
Zmula o dielo - Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov - Nadstavba MŠ.PDF Zmluva 7 MB 3.5.2019 Stiahnúť súbor
Zmluva o dielo- obecný časopis.PDF Zmluva 729 KB 1.4.2019 Stiahnúť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie - DHZ Dunajov 2019.PDF Zmluva 769 KB 7.5.2019 Stiahnúť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ Start Dunajov.PDF Zmluva 783 KB 24.5.2019 Stiahnúť súbor