Zvoľte rok:

Názov dokumentu Formát Veľkosť Vytvorené Akcia
Zmluva poistne - uchadzači o zamestnanie.PDF Zmluva 1 MB 15.01.2020 Stiahnúť súbor
Kúna zmluva Jozef Filipek.PDF Zmluva 133 KB 22.4.2020 Stiahnúť súbor
Kúpna zmluva Jana Jurkyová.PDF Zmluva 134 KB 22.4.2020 Stiahnúť súbor
Kúpna zmluva Štefan Kopilec.PDF Zmluva 139 KB 22.4.2020 Stiahnúť súbor
Kúpna zmluva Emília Pánková.PDF Zmluva 140 KB 18.2.2020 Stiahnúť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 2020.PDF Zmluva 2 MB 18.3.2020 Stiahnúť súbor
Zmluva o pripojení - internet KD.PDF Zmluva 2 MB 31.01.2020 Stiahnúť súbor
Zmluva o kontrolnej činnosti.PDF Zmluva 275 KB 30.1.2020 Stiahnúť súbor
Objednávka 04 2020.PDF Objednavka 309 KB 18.2.2020 Stiahnúť súbor
Objednávka 01 2020.PDF Objednavka 346 KB 14.1.2020 Stiahnúť súbor
Objednávka 03 2020.PDF Objednavka 412 KB 20.01.2020 Stiahnúť súbor
Objednávka 02 2020.PDF Objednavka 420 KB 14.01.2020 Stiahnúť súbor
Dodatok k zmluve - združené nakladanie s odpadmi z obalov.PDF Zmluva 5 MB 02.01.2020 Stiahnúť súbor
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP_Dunajov_CRZ.PDF Zmluva 7 MB 29.01.2020 Stiahnúť súbor
Dohoda o doplňaní knižných fondov.PDF Zmluva 823 KB 31.01.2020 Stiahnúť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Dunajov.PDF Zmluva 87 KB 04.05.2020 Stiahnúť súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie eRko- HKSD.PDF Zmluva 89 KB 04.05.2020 Stiahnúť súbor
Zmluva - poistne PO za škodu.PDF Zmluva 940 KB 16.01.2020 Stiahnúť súbor